Dokumenty, které potřebuji k prodeji nemovitosti

Co vše potřebuji

Nabývací titul

Je dokument, kterým prokazujete, jak jste danou nemovitost nabyl. Nabývacím titulem může být například kupní smlouva, darovací smlouva, dědictví atd.

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí potřebujete, aby se dalo ověřit, že jste skutečným vlastníkem prodávané nemovitosti. Tento výpis získáte na jakémkoliv katastrálním pracovišti, Czech Pointu nebo České poště.

Průkaz energetické náročnosti

Dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov musí prodávaná nemovitost (dům, komerční objekt) mít vystavený Průkaz energetické náročnosti. Tento průkaz by měl prodávající mít zhotoven již před samotnou prezentací nemovitosti.

Doklad totožnosti

Kupní smlouva a Smlouva o smlouvě budoucí

Kupní smlouva na základě, které budete prodávat Vaši nemovitost. V případě, že kupující bude nemovitost financovat hypotečním úvěrem bude některá banka požadovat ještě tyto dokumenty: Smlouva o smlouvě budoucí kupní a Zastávní smlouva.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Formulář, který se vkládá na katastrální úřad společně s tímto formulářem vkládáte také kupní smlouvy a veškeré přílohy.

Předávací protokol

Na základě předávacího protokolu předáte novému majiteli nemovitost. Do předávacího protokolu se zapisuje stav předávané věci, stavy veškerých měřidel energií.

Výpis z katastru nemovitostí